REFERENČNI OBJEKTI IN NAŠI PARTNERJI

Referenčni objekti

Obj. Tribuna
OŠ Črnuče
OŠ Gorenja Vas
Vrtec Kolezija
UKC - Urgenca
Podvoz Vič
IPROS - Sinja Gorica
Garažna hiša Kozolec
Hotel Intercontinental
Hotel Plaza BTC
Objekt YPSILON
Murgle varovana stanovanja
Biotehniška fakulteta
EKO Srebrna hiša
Obj. Stegne
Snaga - RCERO
Gimnazija Vič
ELES Beričevo
ČN. Horjul
ČN. Domžale
ARSO nova stavba
P+R Barje
Letališče Brnik - obnova piste
SPAR Trzin
ZD Ivančna Gorica
OŠ Zagradec
 

Naši partnerji

NAŠI PARTNERJI

Plaza hotel

Športni park Stožice

Stavba - Prešernov trg

Tobačna mesto